Βιντεο

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Μ. Εμμανουηλίδης, Μ. Μέσκος, Κ. Δεσποινιάδης, Β. Αλεξίου, Β. Αντωνογιάννη

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Σ. Ροζάνης, Β. Λαμπρόπουλος, Χ. Μάης

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Δ. Κόρος, Μ. Κουρουνδής, Σ. Πουλημένη, Κ. Γούσης

 

TETAΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Σ. Μιχαήλ, Δ. Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος, Ν. Κατσιαούνης, Α. Κιουπκιολής

Τα βίντεο στο fb: [πρώτη συνεδρία εδώ (έναρξη από το 25:00)] | [δεύτερη συνεδρία εδώ]| [τρίτη συνεδρία εδώ]  [τέταρτη συνεδρία εδώ]