Υλικο

Το ραδιοφωνικό σποτ στο Μεταδεύτερο [εδώ]

Η αφίσα [εδώ]

Το φυλλάδιο με το πρόγραμμα [εδώ]