Επικοινωνια

η διήμερη εκδήλωση στο facebook
εδώ

e-mail
simeioseis.thessaloniki@gmail.com